© arnaldo

Urkullu eta autogobernua

Hauteskunde kanpaina hurbiltzen ari da. Herri bezala asko izango dugu jokoan uztailaren 12ko hauteskundeetan. Gure autogobernua gai zentrala izango da hauteskunde hauetan. Egunotan entzun dugu Iñigo Urkullu autogobernuaz hizketan. Baina argi izan behar dugu gauza bat: autogobernuaz hitz egiterakoan, Urkulluren hitzak ez du baliorik. Ez da sinesgarria.

This entry was published on 2020/06/23 at 10:37 am. It’s filed under Bideoa, Euskara and tagged , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *